Zevende Dags Adventisten
Reformatie Beweging

De Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging is een christelijke, protestantse geloofsgemeenschap, die haar geloof gegrond heeft op de Heilige Schrift.

Organisatie

De Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging, georganiseerd in 1925, vertegenwoordigt een wereldwijd lichaam van gelovigen, verenigd in een gemeente om het eeuwige evangelie van onze Heere Jezus Christus te verkondigen. Wij geloven, dat de Bijbel, het door God geschreven woord aan de mensheid, de spoedige wederkomst van Christus in heerlijkheid verklaart en dat wij moeten proberen een volk voor te bereiden op die grote gebeurtenis (Openbaring 14:6-12 | Openbaring 18:1-4).

Sabbat Bijbel Lessen

De Sabbat Bijbellessen, een dagelijks studieprogramma, zijn alle op de Bijbel en de Geest der profetie gebaseerd zonder toevoegingen. De citaten zijn zo kort mogelijk om beknopte, exacte gedachten weer te geven. Tussen haakjes staan enige woorden om in te staan voor een duidelijk, passend verband en een goede leesbaarheid. Verdere studie van de bronmaterialen wordt sterk aanbevolen.

Naar Sabbat Bijbel Lessen

Reformatie nieuws

De Reformatie Nieuws, dat elk kwartaal verschijnt, onthult het historische Adventisme met artikelen die gebaseerd zijn op het vaste fundament van de Bijbel en de Geest van Profetie.

Naar Reformatie Nieuws

Nederlands niet uw taal?

Wij hebben een overzicht gemaakt met ZDA Ref websites in diverse talen.

Ga naar 144000.eu

Is Dutch not your language?

We have listed SDARM websites in various languages.

Go to 144000.eu

Copyright ©  ZDA Ref Nederland